Dagbladet

Se topplistene:

Årets lister er ikke klare ennå.

PETTER GJERSEM (f.1958)

  Inntekt Skatt Formue
2011 Tallene for 2011 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2010 Tallene for 2010 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2009 0 0 0
2008 487 691 213 034 0
2007 343 094 139 519 0
2006 589 152 219 885 440 670

PETTER GJERSEM (2009)

...tjener 100% over snittet for Asker (356 426 kr)
...skatter 100% over snittet for Asker (135 241 kr)
...har en formue på 100% større enn snittet for Asker (949 105 kr)

Restskatt i Asker kommune...

  • I Asker kommune fikk 20 658 skatteytere igjen til sammen 245 700 000 kr. (i snitt 11 893 kr.)
  • På den annen side fikk 5 855 personer restskatt på til sammen 103 800 000 kr. (i snitt 17 728 kr.)

  • Kilder: Skatteetaten (oppdatert 25. juni 2012) og skattelistene

Skatten til PETTER GJERSEM kan betale

0.1 soldater i Afghanistan
(ca. 2 000 000 kr. per år (2009) Nye tall utarbeides ikke)

18.64 liggedøgn på sykehus
(11 104 kr per døgn. Kilde: Helsedirektoratet)

2.41 grunnskoleplasser
(85 867 kr per plass/år. Kilde: Kunnskapsdept.)

10.65 kommunale barnehageplasser
(19 436 kr per plass/år (0-2 år). Kilde: Kunnskapsdept.)

1.5 meter firefelts motorvei
(ca. 135 000 kr per meter. Kilde: Vegdirektoratet)

2 timer, 4 minutter og 12 sekunder i F16-fly
(ca. 100 000 kr. per time Kilde: Forsvaret)

Topplista Asker kommune
Velg toppliste: Inntekt Skatt Formue

  Navn   Inntekt Skatt Formue
1957 111 059 059 40 894 971 121 252 847
1952 29 666 874 14 215 741 7 330 479
1966 23 139 848 6 730 519 18 006 535
1964 23 102 483 6 775 829 22 113 989
1961 15 780 905 6 239 084 0
1963 15 606 396 7 458 095 8 050 026
1951 14 574 984 7 178 717 33 116 131
1965 14 194 363 3 040 652 1 757 267
1951 14 133 673 4 620 046 60 829 762
10  1952 13 210 846 6 301 046 12 482 459
         

(Tallet i parentes viser til personens plassering på denne topplista for året 2008.)

Til toppen

sjekkskatten.no

Ansvarlig redaktør: John Arne Markussen