Dagbladet

Se topplistene:

Årets lister er ikke klare ennå.

(f.)

  Inntekt Skatt Formue
2011 Tallene for 2011 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2010 Tallene for 2010 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2009 0 0 0
2008 0 0 0
Relaterte topplister: kommune fylke

(2009)

...tjener 100% over snittet for (0 kr)
...skatter 100% over snittet for (0 kr)
...har en formue på 100% større enn snittet for (0 kr)

Restskatt i kommune...

  • I kommune fikk skatteytere igjen til sammen kr. (i snitt kr.)
  • På den annen side fikk personer restskatt på til sammen kr. (i snitt kr.)

  • Kilder: Skatteetaten (oppdatert 25. juni 2012) og skattelistene

Skatten til kan betale

0 soldater i Afghanistan
(ca. 2 000 000 kr. per år (2009) Nye tall utarbeides ikke)

0 liggedøgn på sykehus
(11 104 kr per døgn. Kilde: Helsedirektoratet)

0 grunnskoleplasser
(85 867 kr per plass/år. Kilde: Kunnskapsdept.)

0 kommunale barnehageplasser
(19 436 kr per plass/år (0-2 år). Kilde: Kunnskapsdept.)

0 meter firefelts motorvei
(ca. 135 000 kr per meter. Kilde: Vegdirektoratet)

0 timer i F16-fly
(ca. 100 000 kr. per time Kilde: Forsvaret)

Topplista kommune
Velg toppliste: Inntekt Skatt Formue

  Navn   Inntekt Skatt Formue
         

(Tallet i parentes viser til personens plassering på denne topplista for året 2008.)

Til toppen

sjekkskatten.no

Ansvarlig redaktør: John Arne Markussen