Dagbladet

Se topplistene:

Årets lister er ikke klare ennå.

ALENA BEGOVIC (f.1989)

  Inntekt Skatt Formue
2011 Tallene for 2011 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2010 Tallene for 2010 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2009 0 0 0
2008 1 110 0 14 762
2007 793 0 15 305
2006 140 0 11 616

ALENA BEGOVIC (2009)

...tjener 100% over snittet for Ålesund (262 552 kr)
...skatter 100% over snittet for Ålesund (92 010 kr)
...har en formue på 100% større enn snittet for Ålesund (540 825 kr)

Restskatt i Ålesund kommune...

  • I Ålesund kommune fikk 21 223 skatteytere igjen til sammen 237 000 000 kr. (i snitt 11 167 kr.)
  • På den annen side fikk 4 341 personer restskatt på til sammen 54 800 000 kr. (i snitt 12 623 kr.)

  • Kilder: Skatteetaten (oppdatert 25. juni 2012) og skattelistene

Skatten til ALENA BEGOVIC kan betale

0 soldater i Afghanistan
(ca. 2 000 000 kr. per år (2009) Nye tall utarbeides ikke)

0 liggedøgn på sykehus
(11 104 kr per døgn. Kilde: Helsedirektoratet)

0 grunnskoleplasser
(85 867 kr per plass/år. Kilde: Kunnskapsdept.)

0 kommunale barnehageplasser
(19 436 kr per plass/år (0-2 år). Kilde: Kunnskapsdept.)

0 meter firefelts motorvei
(ca. 135 000 kr per meter. Kilde: Vegdirektoratet)

0 timer i F16-fly
(ca. 100 000 kr. per time Kilde: Forsvaret)

Topplista Ålesund kommune
Velg toppliste: Inntekt Skatt Formue

  Navn   Inntekt Skatt Formue
1953 37 797 090 10 974 513 20 565 479
1947 18 196 631 5 779 287 17 796 575
1960 13 617 877 6 259 961 217 094 105
1946 13 044 577 4 672 236 89 962 691
1953 12 945 304 14 016 175 945 096 785
1969 11 963 028 3 476 996 10 090 806
1955 8 774 780 2 626 535 3 527 372
1951 8 546 798 2 610 683 8 719 684
1959 8 527 439 2 485 411 5 964 621
10  1964 8 351 486 2 621 157 15 260 437
         

(Tallet i parentes viser til personens plassering på denne topplista for året 2008.)

Til toppen

sjekkskatten.no

Ansvarlig redaktør: John Arne Markussen