Dagbladet

Se topplistene:

Årets lister er ikke klare ennå.

IVAR ANDRE NAUSTVIK (f.1975)

  Inntekt Skatt Formue
2011 Tallene for 2011 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2010 Tallene for 2010 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2009 0 0 0
2008 384 300 150 049 557 446
2007 415 997 162 767 496 452
2006 287 805 120 369 279 148

IVAR ANDRE NAUSTVIK (2009)

...tjener 100% over snittet for Suldal (226 267 kr)
...skatter 100% over snittet for Suldal (74 234 kr)
...har en formue på 100% større enn snittet for Suldal (444 260 kr)

Restskatt i Suldal kommune...

  • I Suldal kommune fikk 1 686 skatteytere igjen til sammen 15 700 000 kr. (i snitt 9 311 kr.)
  • På den annen side fikk 331 personer restskatt på til sammen 2 700 000 kr. (i snitt 8 157 kr.)

  • Kilder: Skatteetaten (oppdatert 25. juni 2012) og skattelistene

Skatten til IVAR ANDRE NAUSTVIK kan betale

0.06 soldater i Afghanistan
(ca. 2 000 000 kr. per år (2009) Nye tall utarbeides ikke)

11.65 liggedøgn på sykehus
(11 104 kr per døgn. Kilde: Helsedirektoratet)

1.51 grunnskoleplasser
(85 867 kr per plass/år. Kilde: Kunnskapsdept.)

6.66 kommunale barnehageplasser
(19 436 kr per plass/år (0-2 år). Kilde: Kunnskapsdept.)

1 meter firefelts motorvei
(ca. 135 000 kr per meter. Kilde: Vegdirektoratet)

1 time, 17 minutter og 38 sekunder i F16-fly
(ca. 100 000 kr. per time Kilde: Forsvaret)

Topplista Suldal kommune
Velg toppliste: Inntekt Skatt Formue

  Navn   Inntekt Skatt Formue
1975 7 327 442 2 146 145 7 744 522
1948 3 907 647 1 124 339 3 425 348
1974 3 405 230 1 136 177 17 966 066
1945 2 241 111 1 021 737 217 979
1964 2 002 497 921 279 0
1947 1 925 244 900 929 33 622 942
1950 1 631 208 766 210 5 111 913
1969 1 481 394 441 166 1 340 646
1963 1 475 127 507 629 6 026 558
10  1944 1 425 228 410 777 629 487
         

(Tallet i parentes viser til personens plassering på denne topplista for året 2008.)

Til toppen

sjekkskatten.no

Ansvarlig redaktør: John Arne Markussen