Dagbladet

Se topplistene:

Årets lister er ikke klare ennå.

TOMMY JOHANSEN (f.1975)

  Inntekt Skatt Formue
2011 Tallene for 2011 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2010 Tallene for 2010 er ikke tilgjengelige. Se skatteetaten.no.
2009 0 0 0
2008 135 924 52 288 0
2007 148 022 53 579 0
2006 155 718 54 807 0

TOMMY JOHANSEN (2009)

...tjener 100% over snittet for Tønsberg (251 746 kr)
...skatter 100% over snittet for Tønsberg (85 529 kr)
...har en formue på 100% større enn snittet for Tønsberg (423 107 kr)

Restskatt i Tønsberg kommune...

  • I Tønsberg kommune fikk 19 615 skatteytere igjen til sammen 198 800 000 kr. (i snitt 10 135 kr.)
  • På den annen side fikk 4 210 personer restskatt på til sammen 51 300 000 kr. (i snitt 12 185 kr.)

  • Kilder: Skatteetaten (oppdatert 25. juni 2012) og skattelistene

Skatten til TOMMY JOHANSEN kan betale

0.03 soldater i Afghanistan
(ca. 2 000 000 kr. per år (2009) Nye tall utarbeides ikke)

6.14 liggedøgn på sykehus
(11 104 kr per døgn. Kilde: Helsedirektoratet)

0.79 grunnskoleplasser
(85 867 kr per plass/år. Kilde: Kunnskapsdept.)

3.51 kommunale barnehageplasser
(19 436 kr per plass/år (0-2 år). Kilde: Kunnskapsdept.)

0.5 meter firefelts motorvei
(ca. 135 000 kr per meter. Kilde: Vegdirektoratet)

0 timer i F16-fly
(ca. 100 000 kr. per time Kilde: Forsvaret)

Topplista Tønsberg kommune
Velg toppliste: Inntekt Skatt Formue

  Navn   Inntekt Skatt Formue
1934 14 019 357 4 196 892 27 673 742
1958 13 424 681 4 117 765 7 379 249
1965 11 633 999 6 765 987 318 319 413
1947 11 072 586 5 444 451 25 032 674
1970 10 199 921 3 331 779 16 903 352
1967 8 755 156 2 586 751 13 590 762
1973 8 099 351 2 422 179 16 273 458
1966 7 597 775 2 317 633 10 005 153
1939 7 449 589 3 313 507 115 187 743
10  1965 6 727 358 2 407 156 29 633 682
         

(Tallet i parentes viser til personens plassering på denne topplista for året 2008.)

Til toppen

sjekkskatten.no

Ansvarlig redaktør: John Arne Markussen